WELCOME TO HULTSFRED

Ở Hultsfred không chỉ gần gũi với thiên nhiên và sự tĩnh lặng. Có những bảo tàng thú vị, những hoạt động thân thiện với gia đình, những điểm tham quan thú vị và âm nhạc không bao giờ ngừng nghỉ.
Khám phá tất cả Hultsfred!

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #13

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #12

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #11

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #10

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #9

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #13

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #12

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #11

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #10

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #9

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Khu vui chơi, du lịch

Có rất nhiều điều đang diễn ra ở Hultsfred. Quanh năm. Ở mọi nơi trong đô thị.
Từ âm nhạc và sân khấu đến nghệ thuật, lịch sử và thể thao.

 
Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #14

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #13

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #12

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tìm hiểu ngay

Hướng dẫn du lịch, gói và kinh nghiệm!

Đặt một trải nghiệm trong đô thị xinh đẹp của chúng tôi. Bạn nghĩ thế nào về việc nghe câu chuyện về lễ hội huyền thoại nhất Thụy Điển, đồng hành cùng hướng dẫn viên câu cá để có trải nghiệm câu cá khó quên hay bơi trong bồn nước nóng dưới bầu trời đầy sao? Ở đây dưới đây chúng tôi tư vấn về các gói và các chuyến tham quan có hướng dẫn.

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #14

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #13

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #12

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tìm hiểu ngay

Hướng dẫn du lịch, gói và kinh nghiệm!

Đặt một trải nghiệm trong đô thị xinh đẹp của chúng tôi. Bạn nghĩ thế nào về việc nghe câu chuyện về lễ hội huyền thoại nhất Thụy Điển, đồng hành cùng hướng dẫn viên câu cá để có trải nghiệm câu cá khó quên hay bơi trong bồn nước nóng dưới bầu trời đầy sao? Ở đây dưới đây chúng tôi tư vấn về các gói và các chuyến tham quan có hướng dẫn.

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #14

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #14

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #13

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #12

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #11

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước...

Tìm hiểu ngay

Hướng dẫn du lịch, gói và kinh nghiệm!

Đặt một trải nghiệm trong đô thị xinh đẹp của chúng tôi. Bạn nghĩ thế nào về việc nghe câu chuyện về lễ hội huyền thoại nhất Thụy Điển, đồng hành cùng hướng dẫn viên câu cá để có trải nghiệm câu cá khó quên hay bơi trong bồn nước nóng dưới bầu trời đầy sao? Ở đây dưới đây chúng tôi tư vấn về các gói và các chuyến tham quan có hướng dẫn.

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #14

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước nóng của Hammarsjön nằm ở khu vực Stora Hammarsjö, một viên ngọc quý thực sự. Ngoài bồn tắm nước nóng đốt...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #14

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #13

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #12

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước...

Tắm bồn tắm nước nóng đốt củi và xông hơi #11

Tận hưởng phòng tắm hơi và bồn tắm nước nóng ngoài trời dưới bầu trời đầy sao. Nó có thể tốt hơn được nữa không!?! Phòng tắm hơi & bồn tắm nước...

Tìm hiểu ngay

Hướng dẫn du lịch, gói và kinh nghiệm!

Đặt một trải nghiệm trong đô thị xinh đẹp của chúng tôi. Bạn nghĩ thế nào về việc nghe câu chuyện về lễ hội huyền thoại nhất Thụy Điển, đồng hành cùng hướng dẫn viên câu cá để có trải nghiệm câu cá khó quên hay bơi trong bồn nước nóng dưới bầu trời đầy sao? Ở đây dưới đây chúng tôi tư vấn về các gói và các chuyến tham quan có hướng dẫn.

Tìm hiểu ngay